Servis klimatizací

Nenechte svůj vůz s malým množstvím náplně do klimatizací. Provádíme plnění klimatizace chladivem. Systém klimatizace vozu není zcela těsný a výrobci uvádějí únik chladící kapaliny asi 15 procent ročně. V situaci, kdy v klimatizaci není optimální množství chladiva se celý chladící systém namáhá a nadměrně se opotřebovává. Dále stoupá spotřeba paliva a nebezpečí poškození celého systému.

Pokud klimatizace Vašeho automobilu zapáchá, je třeba provést údržbu a dezinfekci vzduchotechniky.

Provádějte pravidelně údržbu klimatizace a doplnění chladící směsí, zvýšite tak životnost celého systému ve Vašem automobilu.